Hartelijk welkom op de gezamelijke ChristenUnie-SGP website

Bijdrage debat bestuursakkoord 2020-2023

Bestuursakkoord 2020-2023.pngvrijdag 15 mei 2020 18:00 De huidige crisis zet ons politieke werk in een heel ander perspectief. Er vindt in de samenleving een grote herontdekking plaats van de echte waarden in ons leven. Daarin staan mooie en verdrietige zaken staan vaak naast elkaar. De zorg voor elkaar bloeit op en tegelijk snijdt het gemis van dierbaren en het bezoek aan vader of moeder ons door de ziel. We genieten weer van de blauwe lucht en vrezen tegelijkertijd voor de economische gevolgen en onze baan. Een nieuw perspectief die fundamenteel andere keuzes dan voorheen vraagt, van de samenleving en de politiek. lees verder

Bijdrage Hermen Vreugdenhil Brabantse Aanpak Stikstof

Natuur met uitzicht op Amer.jpgvrijdag 13 december 2019 12:21 Ik sta hier voor Joris, een kringloopboer die met zijn bedrijf voor enorme investeringen staat terwijl hij uitkijkt op een fabriek die jaarlijks zonder vergunning 50 ton ammoniak de lucht inblaast.
Ik sta hier voor Peter, natuurman pur sang die met gezond natuurverstand de bijdrage van andere sectoren op de vermesting van de natuur ziet en zich daar zorgen over maakt.
Ik sta hier voor boer Kees, die zijn bedrijf heeft moeten verplaatsen in het algemeen belang en nu weer geconfronteerd wordt met onredelijke eisen terwijl hij in de verte de Amercentrale stug door ziet blazen. lees verder

Brabantse Aanpak Stikstof pakt slecht uit voor de natuur

Koeienwoensdag 11 december 2019 22:35 Het voltallige Brabantse college was vrijdag aanwezig bij de presentatie van de Brabantse Aanpak Stikstof (BAS). Het hoofddoel van de aanpak is om op korte termijn onder andere stikstofruimte te verwerven voor duurzame economische ontwikkelingen, de vergunningverlening weer op te starten en een dalende stikstofdepositielijn in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in te zetten. lees verder

Op de bres voor de natuur

hermen met koe.jpgvrijdag 22 november 2019 15:55 Als je je stevig roert over de stikstofuitstoot krijg je meteen ook verwijten niet op te willen komen voor de natuur. Ik ben een enorm natuurliefhebber, en ik zie de schepping zuchten. Dat is mijn diepste motivatie om me al vanaf 2007 met hart en ziel in Provinciale Staten in te zetten voor een duurzaam Brabant. lees verder

Bijdrage debat Begroting 2020

Hermen in debat.jpgvrijdag 08 november 2019 20:04 In de Begroting 2020 constateert GS terecht dat er een veeldeling zichtbaar is tussen groepen die kunnen meekomen en groepen die dat in minder mate kunnen. In het coalitieakkoord legde u de vinger op de zere plek dat de sociale verschillen tussen Brabanders zich vertalen in ongelijkheid die steeds meer zichtbaar is in steden, dorpen en wijken. lees verder